سامانه خدماتي تيزپر
اس ام اس
آموزش
ارسال فايل
سازمانگر
يکي از بي نظير ترين روشهاي تبليغات شناخته شده ارسال پيامک به موبايل فرد مي باشد که هم سريعترين روش و هم هدفمند ترين راه تبلغ محسوب مي شود .
از آنجايي که اين سامانه مجهز به يکي از قوي ترين پنلهاي ارسال اس ام اس انبوه تبليغاتي در ايران مي باشد قادر خواهد بود تبليغات شما را علاوه بر شهرستانها يا شهرهاي بزرگ به يک روستا يا منطقه کوچک هم محدود نمايد که در نوع خودش قابل توجه فروشندگاني مي باشد که اجناس آنها محدود به همان منطقه يا شهر مي باشد است .
در صورتيکه شما از اعتبار حساب کاربري کافي برخوردار باشيد مي توانيد به بخش اس ام اس مراجعه نموده و متن مورد نظر خود را نوشته و پس از تعيين محدوده ارسال و تعيين تعداد پيامک آن را ارسال نماييد .
اين سامانه جهت اطمينان از اينکه آيا اين اس ام اس شما به مقصد مي رسد يا نه يک بخش کنترلي در نظر گرفته است که ممکن است دقايقي به طول انجامد و سپس اس ام اس شما ارسال شود . در صورتيکه اس ام اس شما داراي متني مي باشد که ممکن است توسط سيستم فيلترينگ مخابرات فيلتر شود اس ام اس شما ارسال نخواهد شد و براي بررسي مجدد و اصلاح به سيستم کاربري شما ارجاء داده خواهد شد و هيچگونه وجهي از حساب کاربري شما کسر نمي شود .
چنانچه پيامک شما با موفقيت ارسال شود سپس وجه از حساب کاربري شما کسر مي شود و گزارش ارسال در سيستم کاربري شما ثبت خواهد گشت .
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
جهت استفاده از سامانه‌ی پیام کوتاه و ارسال اس ام اس نیاز به هیچ‌گونه نرم افزار و سخت افزار و یا محدودیت زمانی و مکانی نمی‌باشد فقط کافیست از طریق اینترنت به سیستم پیام‌دهی نگین وارد شوید. در این سامانه دارای یک شماره‌ی اختصاصی خواهید بود که می‌توانید اس ام اس های خود را به صورت فردی و یا گروهی ارسال نمایید.
يکي از جذابترين بخشهاي اين سامانه فروشگاه الترونيکي مي باشد که سعي شده تمامي مايحتاج کاربران در تامين نمايد .

شما مي توانيد محصول مورد پسند خود را در سامانه انتخاب کنيد سپس محصول به درب منزل يا محل کار شما ارسال خواهد شد . در هنگام خريد شما هيچ نيازي به پرداخن آنلاين نداريد بلکه اين سامانه مبلغ مورد نظر را پس از اطمينان ارسال محصول از حساب کاربري شما کسر مي نمايد و شما هيچگونه دغدغه اي در خصوص انتقال وجه از طريق اينترنت نداشته باشيد . اين سامانه بررسي هاي لازم را انجام داده و محصول را براي شما ارسال مي نمايد .

همچنين شما مي توانيد در هنگام خريد کالا به نام کاربري ديگر در سامانه ارسال نماييد .
درصورتيکه حتي محصول در سامانه نباشد شما مي توانيد نام محصول و فروشگاه اينترنتي مربوطه را به پيام گير سايت يا بخش درخواستها ارسال نموده تا خريد براي شما از طرف سامانه انجام گردد

براي خريد شارژ موبايل اعم از ايرانسل يا همراه اول در صورتيکه به اينترنت دسترسي نداريد مي توانيد با ارسال پيامک به پيام گير سامانه شارژ دريافت نماييد .
ثبت نام در سامانه

با ثبت نام در اين سامانه شما مي توانيد از بخشهاي مختلف اين سامانه استفاده نماييد بطوري که اگر در هر کدام از بخشها ثبت نام نماييد نام کاربري شما در تمامي بخشها فعال خواهد گشت و شما مي توانيد در ساير بخشها وارد شده و از مزايا و سرويسهايي که در آنجا تعيين شده بهره مند شويد .

در هنگام ثبت نام بخشي از اطلاعات شما پرسيده خواهد شد که جهت تکميل فرايند ثبت نام ضروري مي باشند شما پس از ورود به محيط کاربري خود در صورت نياز مي توانيد اطلاعات پروفايل خود را تکميل نماييد .
درصورتيکه شما پروفايل خود را به طور کامل و صحيح تکميل کرده باشيد چنانچه در هنگام استفاده از سرويسهاي سامانه نياز به آدرس پستي شما يا تلفن و يا مواردي ديگر باشد به شما کمک خواهد کرد که در وقت شما صرفه جويي شود .

به طور مثال هنگامي شما در بخش خريد اينترنتي وارد شويد کافي است که شما محصول مورد نظر را انتخاب نماييد سپس ساير موارد خريد توسط سامانه تکميل شده و محصول درخواستي به آدرس شما ارسال خواهد شد .
( جهت اطلاع از چگونگي پرداخت ها به قسمت خريد از سامانه مراجعه نماييد )
هاي لايت ها

کودکي که گناه خويش را بدون پرسش ما به گردن مي گيرد در حال گذراندن نخستين گام هاي قهرماني است . . .

بهتر است که در این دنیا فکر کنم خدا هست و وقتی به دنیای دیگر رفتم، بدانم که نیست و این بسیار بهتر از این است که در این دنیا فکر کنم خدا نیست و در آن دنیا بفهمم که هست.

آلبر کامو
بسیاری از ناکامی‌ها ناشی از این است که هنگام تسلیم شدن نمی‌دانید که تا چه حد به موفقیت نزدیکید .

توماس ادیسون


اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم بیدار نشود و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی ناامید نشود.

چارلی چاپلین
هرگز در میان موجودات مخلوقی که برای کبوتر شدن آفریده شده کرکس نمیشود.
این خصلت در میان هیچ یک از مخلوقات نیست جز آدمیان.

ویکتورهوگو
در شبی سرد پادشاه به نگهبانی برخورد گفت : سردت نیست؟
نگهبان گفت عادت دارم .
شاه گفت : میگویم برایت لباس گرم بیاورند . شاه گفته اش را فراموش کرد . صبح جنازه نگهبان را پیدا کردند که رو دیوا نوشته بود :
پادشاه!
سالها به سرما عادت داشتم وعده ی لباس گرمت مرا از پای در اورد .
شاید مانند کودکی باشیم که در کنار دریا با سنگ ریزه ها و صدفهای زیبا بازی می کند اما غافل ار آنیم که دریایی بس بزرگ و اقیانوسی بی کران در مقابل دیدگانمان وجود دارد که در اعماق آن اسرار عظیم و شگفت انگیز نهفته است .

نیوتن
بگو مرگی که از آن فرار می کنید ؛
حتما شما را در خواهد یافت . سپس به سوي كسي كه از پنهان و آشكار با خبر است برده مي‏شويد و شما را از آنچه انجام مي‏داديد خبر مي‏دهد.

قرآن كريم - جمعه آیه ٨
چون سکندر را مسخر شد جهان
وقت مرگ او درآمد ناگهان
گفت تابوتي کنيد از بهر من
دخمه ای سازيد پيش شهر من
کف گشاده دست من بيرون کنيد
نوحه بر من هر زمان افزون کنيد
تا زمال و لشکر و ملک و شهي
خلق ميبينند دست من تهي
گر جهان در دست من بودآن زمان
در تهي دستي برفتم از جهان
ملک و مال اين جهان جز پيچ نيست
گر همه يابي چو من جز هيچ نيست

عطّار نِيشابوري
ویر :
زندگی از سه جزء تشکیل شده است:آنچه بوده ، آنچه هست و آنچه خواهد بود .
بیائید تا از گذشته برای حال استفاده کنیم و در حال چنان زندگی کنیم که زندگی آینده بهتر باشد.
شکل دادن به زندگی وظیفه خودمان است به صورتی که آنرا بسازیم ، این بازسازی مایه زیبایی و یا مایه شرمساری ما می شود.
هرکس به تو بدی کرد ؛ او را به حال خود رها کن که هر چه تو سعی کنی به او بدی کنی ؛ نمیتوانی بیشتر از خود او ؛ به او بدی کنی ؛ زیرا او در حقیقت به خودش ظلم کرده است .

لقمان حكيم
بدانید که زندگی دنیا بازی و سرگرمى و آرايش و فخرفروشى شما به یکدیگر و رقابت در افزایش اموال و فرزندان است .
همانند باراني كه محصولش كشاورزان را در شگفتي فرو مي‏برد ، سپس خشك مي‏شود به گونه‏اي كه آن را زرد رنگ مي‏بيني ،‌ سپس خس و خاشاک گردد ...
زندگانى دنيا جز كالاى فريبنده نيست.

قرآن كريم - حدید آیه ۲۰
اگر دنیای حقیقی را رها کرده و بسوی دنیای رویایی که ساخته ذهن خودمان است برویم ،آن زمان است که دیوانگی را برای خود خریده ایم.

اگر طلب دشمن هستی خود را از دوستانت برتر بدان ولی اگر دوست می‌خواهی بگذار دوستانت خود را از تو برتر بدانند.

دیل کارنگی

شاتو بریان :
خوشبختی توپی است که وقتی می غلتد به دنبالش می رویم و وقتی توقف می کند به آن لگد می زنیم .
شیطان به خداوند گفت :
چگونه است که بندگانت تو را دوست دارند و تو را نافرمانی میکنند در حالی که با من دشمنند و از من اطاعت میکنند ....!!
خطالب رسید ای ابلیس :
به واسطه همان دوستی که با من دارند و دشمنی که با تو از نافرمانی آنها خواهم گذشت.
زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي که هميشه ترس از ترکيدن آن ، لذت داشتن آن را از بين ميبرد .

امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد .

بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا !!

goldsirp
گفته های لقمان حکیم به فرزندش :

دو چیز را فراموش مکن

۱ خدا
۲ مرگ

دو چیز را فراموش کن

۱ : خوبی که به کسی کردی
۲ بدی که هر کس به تو کردند
کسی که در ایام موفقیت و خوشی تو را ثنا گوید با آنچه در تو نیست ، البته در روز ناسازی و اقتراق هم از دروغ و بهتان در حق تو دریغ نخواهد کرد.

به دیدن کسی که با تو سر سنگین است مرو . با کسی که سخنت را تکذیب کند گفتگو مکن . برای کسی که گوش ندهد حرف نزن .

افلاطون
وقتی پرنده‌ای زنده است مورچه‌ها را می‌خورد وقتی می‌میرد مورچه‌ها او را می‌خورند یک درخت میلیون‌ها چوب کبریت را می‌سازد اما وقتی زمانش برسد فقط یک چوب کبریت برای سوزاندن میلیو‌نها درخت کافی است زمانه و شرایط در هر موقعی می‌تواند تغییر کند در زندگی هیچ کس را تحقیر و آزار نکنید شاید امروز قدرتمند باشید اما یادتان باشد زمان از شما قدرتمندتر است پس خوب باشیم و خوبی کنیم که دنیا جز خوبی را بر نمی‌تابد.

goldsirp
سرت را بلند کن
به آسمان بنگر
سرت را پایین بیاور
به زمین زیر پات نگاه کن
یک لحظه چشمها و گوش هایت را ببند.
سعی کن چیزی رو حس نکنی
می بینی که اگر حتی هیچ حسی نباشد
حس زندگی در وجودت هست .....................
شما نمي توانيد با تنفر داشتن از ديگري خودتان را به خدا نزديكتر كنيد، چه باور داشته باشيد كه اين خشمي بجاست و يا نه. رابطه ميان روح - كه شما هستيد - و خدا بر اساس عشق است و جايي كه عشقي پاك هست، هيچ جايي براي هيچ نوع خشمي وجود ندارد.

سري هارولد كلمپ
قطاری سوی خــــــــــــــــــــدا میرفت ....
و همه مردم سوار شدن اما وقتی به بهشت رسیدن همگی پیاده شدن ............... و...........
فراموش کردن که مقصد خدا بوده نه بهشت !!!

خدایا کمکمون کن مراقب مسیر قطار زندگیمون باشیم که تو این همه هیاهو مقصدشو گم نکنیم.
نرم افزار
اتوماسيون
كارت شارژ
خدمات
صندوق
فروشگاه
نام کاربري : رمز ورود :
ورود
0